Kategori arşivi: 2011-2012

2011-2012 Dönemi (4. Yarıyıl)

ZORUNLU DERSLER

Aile Hekimliği
Metabolizma
Ürogenital Sistem
Genel Farmakolojik Prensipler
Klinik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji
Klinik Biyokimya
Endokrin Sistem

SEÇMELİ DERSLER

Medical English IV
Moleküler İnsan Biyolojisi
 Apoptozis
Otonom Sinir Sistemi
Çocuk İstismarı
GİS Endokrinolojisi
Klinik Mikrobiyoloji Lab. İşlevleri
Lipoproteinler, Metabolizmaları ve İlgili Bozukluklar
Radyobiyoloji ve Radyasyondan Korunma
Su ve Elektrolit Dengesi
Embriyonal ve Fetal Gelişim Anomalileri
Santral Sinir Sistemi Kesitsel Anatomisi

ÇIKMIŞ SORULAR

Vize
Final
11-12 Vize Çıkmışları
Reklamlar